Om organisasjonen

Opplysningskontoret for egg og kjøtt jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Vårt formål å øke verdiskapingen i og omsetning av norsk egg og kjøtt. Dette gjør vi gjennom å bygge kunnskap om matkjeden, råvareproduksjonen og bruk av råvarene.

Vårt mål er å skape matglede, og å gi norske forbrukere det de trenger av informasjon, råd, veiledning og inspirasjon om matproduksjon og mat. I tillegg er vi en pådriver for forbrukerorientert utvikling overfor bonde og bransje, og en samfunnsaktør overfor storsamfunnet som organisasjoner, media, myndigheter og andre interessenter innen vårt ansvarsområde.

Eierskap og organisasjon 

Opplysningskontoret for egg og kjøtt er finansiert via omsetningsavgift som kreves inn fra alle egg- og kjøttproduserende bønder i Norge via hjemmel i Omsetningsloven. Det er Omsetningsrådet som er øverste myndighet for å fastsette rammer og bruk av omsetningsmidlene hovedsak være langsiktige tiltak som skal være forebyggende og holdningsskapende for å sikre jevnt og forutsigbart forbruk.  

Vi jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende bonden, men rapporterer til et bransjestyre bestående av representanter fra Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).  

OEK hadde i 2016 23 fast ansatte med kompetanse og bred erfaring innen ernæring, kokkefag, kommunikasjon, markedsføring, strategi, økonomi og ledelse.

Avsenderidentitet

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt og er avsenderidentitet i all kommunikasjon. Opplysningskontoret for egg og kjøtt er det formelle navnet på organisasjonen. I denne rapporten brukes navnet MatPrat også om organisasjonen

.

Generisk markedsføring

MatPrat jobber med generisk markedsføring, det vil si at en aldri kommuniserer varemerker, kun varegrupper. MatPrat er en merkenøytral aktør som jobber for hele den norske egg- og kjøttbransjen. 

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.