Kosthold, helse og ernæring

Kosthold, helse og ernæring er et prioritert område i MatPrat, og organisasjonen har flere ansatte med formell ernæringsfaglig utdannelse.

World Iron Awareness Week

Våren 2016 markerte MatPrat World Iron Awareness Week for andre året på rad. Dette ble første gang markert i 2014 av vår søsterorganisasjon på New Zealand. Siden har uken blitt markert av organisasjoner verden over som jobber med kjøttets plass i et sunt og variert kosthold. Markeringen har til hensikt å fokusere på jernmangel i befolkningen, og øke bevisstheten omkring viktigheten av et tilstrekkelig inntak av jern via kosten.

Forskningsprosjekt

I 2016 iverksatte MatPrat en systematiske litteraturgjennomgang av epidemiologiske studier (kartleggingsstudier av befolkningsgrupper) av bearbeidet kjøtt og ulike helseutfall. Prosjektet har til hensikt å gi dyptgående innsikt om bearbeidet kjøtt og helse, samt gi innsikt i eventuelle metodologiske ulikheter i forskningen som er publisert på området. Det vil også gjøres metaanalyser på enkelte helseutfall. Prosjektet gjennomføres av forskere i Danmark og USA.

Forskning på ernæring, kosthold og helse er omfattende og under stadig utvikling. I 2016 ble ernæringsfaglig forum opprettet som en arena for jevnlige fagmøter med informasjonsutveksling og kunnskapsoppdatering. Forumet har samtidig til hensikt å bidra til at relevante temaer innenfor området ernæring, kosthold og helse kommer ut i hele organisasjonen.

Råd og kunnskap om egg

Rådene om kosthold er mange og ofte motstridende, og det er som forbruker lett å bli forvirret. MatPrat støtter seg til kostrådene gitt av Helsedirektoratet, men dessverre gir ikke disse rådene anbefalinger om egg. Norske helsemyndigheter har imidlertid uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker på grunn av kolesterolinnholdet. Egg er en næringsrik matvare som kan være gunstig i kostholdet for mange. Forskning har vist at for store deler av befolkningen vil inntak av kolesterol ikke påvirke kolesterolverdiene i blodet. Videre viser flere studier at hos personer som responderer med økte kolesterolverdier etter å ha spist egg, så økes både LDL (det «dårlige» kolesterolet) og HDL (det «gode» kolesterolet).

Allmennleger er en gruppe helsepersonell som har kontakt med en stor del av befolkningen, og de gir råd om kosthold. MatPrat knyttet seg i 2016 til en student i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus som skal gjennomføre sin masteroppgave. Studenten undersøker hvilke kostholdsråd norske fastleger gir til sine pasienter om egg, og hvilken kunnskap de har om denne råvaren i et ernærings- og helseperspektiv.

Arrangerte møter

MatPrat er medlem av International Meat Secretariat - en global organisasjon hvor medlemmene jobber med rødt kjøtt og/eller driver forskning på rødt kjøtt. Det jobbes med ulike spørsmål knyttet til kjøtt, som for eksempel dyrevelferd, bærekraft, og humanernæring. Den årlige konferansen i komiteen for humanernæring og helse ble i 2016 arrangert i Norge av Animalia og MatPrat.  Medlemmer fra ulike deler av verden deltok på konferansen. I tillegg til foredrag fra medlemmene og gruppediskusjoner, holdt forskere fra Australias nasjonale forskningsinstitutt, Bispebjerg hospital i København og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet foredrag. Det ble gjennomført en profesjonell utviklingstur til en storfebonde, i tillegg til besøk hos Norilia Skjeberg og skjæreanlegget til Animalia.

Høsten 2016 arrangerte MatPrat også møte i nettverket for ernæringsfaglige i matvarebransjen i Norge. Her diskuteres ulike felles problemstillinger. På høstmøtet holdt Erik Arnesen, medlem av Nasjonalt råd for ernæring, foredraget Ny forskning om mettet fett - i lys av kostrådene.

Arbeid med mettet fett

Helseminister Bent Høie har startet flere tiltak i samarbeid med matbransjen med mål om gjøre befolkningens kosthold sunnere, blant annet gjennom reduksjon av inntaket av mettet fett. Mettet fett bidro i 2011 med 13 prosent av energien i norsk kosthold. Kjøtt bidro med 20% av dette. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er at mettet fett maksimalt skal bidra med 10 prosent av energien i kostholdet. Det arbeides med å utrede hvilke tiltak som bør og kan gjennomføres fra kjøttbransjens side. En samlet norsk kjøttbransje har bedt MatPrat og Animalia om å ta et særlig ansvar for det overordnede arbeidet med dette. I 2016 gjorde vi i samarbeid med Animalia en utredning hvor vi blant annet gjorde beregninger for hvor mye fett kjøtt bidrar med i det norske kostholdet i dag og hvilken kvalitet dette fettet har. Resultatene av denne utredningen ble presentert på konferansen MeetEat 2016.

Høringsinnspill til ny kostholdsplan

Regjeringen har arbeidet med å utvikle en ny handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Handlingsplanen vil legge føringer for det politiske arbeidet med kosthold de kommende årene. Våren 2016 ble det åpnet opp for å gi innspill til tiltak i planen. Handlingsplanen skal ha fokus på tiltak for å fremme måltidsglede, sunt kosthold og bærekraft. Målet er et sunt, variert og bærekraftig kosthold for alle, men hvor barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. I samarbeid med Animalia ble det utviklet åtte høringsinnspill som flere aktører i kjøtt- og eggbransjen signerte på. 

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.