Bransjestyret

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. De behandler og godkjenner strategi- og handlingsplan, budsjett og regnskap samt andre overgripende saker. Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver generisk virksomhet og jobber på vegne av alle norske egg- og kjøttproduserende bønder, uavhengig av hvem de leverer til. Virksomheten er fullfinansiert gjennom omsetningsavgiften for egg og kjøtt. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Denne avtalen regulerer mandat for deltakelse i Bransjestyret, et styre som er felles for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 

Bransjestyret 2016 bestod av følgende personer: 

Leder: Rolf Gjermund Fjeldheim

Rolf Gjermund er direktør for marked og bransje i Nortura, og han har jobbet der siden 2002. Han har en mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. I tillegg er han utdannet innen ledelse og har erfaring som regionssjef, kategoridirektør og merkevaredirektør. Han tok over jobben som styreleder for bransjestyret i 2016. 

Nestleder: Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bjørn-Ole er administrerende direktør i KLF hvor han har vært ansatt siden 1999. Han er utdannet siv.agric fra Norges landbrukshøgskole og har en MBA i offentlig økonomi og ledelse fra Norges handelshøyskole. Han har også bakgrunn innen informasjon og organisering i blant annet Akershus bondelag.

Styremedlem: Hanne Steen

Hanne har vært ansatt i Nortura siden 2005 og er nå direktør for samfunnsansvar og trygg mat. Hun er utdannet veterinær og bedriftsøkonom og har i tillegg mange års erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt arbeid. 

Styremedlem: Harald Furuseth

Harald er daglig leder hos Furuseth AS. Han er utdannet næringsmiddelteknolog på slakteriskolen i Roskilde. Harald har en bred bakgrunn og har tidligere arbeidet både som slakter, kjøttskjærer, kvalitetsleder og driftssjef. 

Styremedlem: Guro Kolbu Christensen

Guro er fabrikksjef ved Vossafår, Orkla Foods Norge AS. Hun er utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Trøndelag, i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus, i tillegg har hun en master i human ernæring ved Universitetet i Bergen. 

Styremedlem: Frode Vik

Frode har vært ansatt i Nortura siden 1983. De første årene var han i Gilde, Nord-Norges salgslag. Siden har han hatt ansvar for flere områder innen marked og salg, drift, logistikk og de siste 15 årene for medlemsområdet i Nortura. Frode har bakgrunn fra produksjon av melk, svinekjøtt og bær. 

Styremedlem: Synnøve Vatn, ansattrepresentant for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Synnøve jobber med beredskap i Animalia, og er blant annet koordinator for fjærfenæringas handlingsplan mot resistens. Hun er utdannet veterinær, i tillegg til en doktorgrad fra Norges veterinærhøyskole. 

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.