skip navigation
matprat logo

Målinger og resultater

Målinger og resultater

Som en del av vårt arbeid og for å forstå markedet rundt oss gjennomfører vi kontinuerlige omverdensanalyser for å fange opp strømninger og endringer rundt oss.

En rekke samfunnsmessige diskusjoner påvirker vårt arbeid direkte eller indirekte og det er viktig at vi kartlegger og gjennomfører aktiviteter for å svare på disse. Effekt- og resultatmålinger bidrar til å gi oss en klar retning å jobbe ut ifra i et marked og en omverden som er i stadig endring. Et av våre viktigste verktøy her er vårt «dashboard» Dette verktøyet viser kontinuerlig målinger av våre aktiviteter i de ulike kanalene.