skip navigation
matprat logo

Bransjestyret

Bransjestyret

Bransjestyret 2015

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ og behandler og godkjenner strategi- og handlingsplan, budsjett og regnskap samt andre overgripende saker. Opplysningskontoret driver generisk virksomhet og jobber for alle norske egg- og kjøttproduserende bønder, uavhengig av hvem de leverer til. Virksomheten er 100 prosent finansiert av omsetningsavgiften for egg og kjøtt. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og de private egg- og kjøttprodusenter v/ Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Denne avtalen regulerer mandat for og deltakelse i Bransjestyret, et styre som er felles for Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Bransjestyret for 2015 besto av følgende personer:

 

Leder: Hans Thorn Wittusen

Hans er visekonsernsjef i Nortura hvor han har vært ansatt siden 1991. Han er økonomiutdannet fra NMBU og har etterutdanning fra BI. Ansvarsområdene hans er tilførsler, totalmarked og næringspolitikk. I tillegg har han vært leder av totalmarked og organisasjonsavdelingen i Norsk Kjøtt.

 

 

 

Nestleder: Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bjørn-Ole er administrerende direktør i KLF hvor han har vært ansatt siden 1999. Han er utdannet Siv agric. fra Norges landbrukshøgskole og har en MBA i Offentlig økonomi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Han har også bakgrunn innen informasjon og organisering i blant annet Akershus Bondelag

 

 

 

Styremedlem: Hanne Steen

Hanne har vært ansatt i Nortura siden 2005 og er nå direktør for samfunnsansvar og trygg mat. Hun er utdannet veterinær og bedriftsøkonom og har i tillegg mange års erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt arbeid.

 

 

 

 

Styremedlem: Harald Furuseth

Harald er daglig leder hos Furuseth AS. Han er udannet næringsmiddelteknolog på slakteriskolen i Roskilde. Harald har en bred bakgrunn og har tidligere jobbet både som slakter, kjøttskjærer, kvalitetsleder og driftssjef.

 

 

 

 

Styremedlem: Guro Kolbu Christensen

Guro er fabrikksjef ved Vossafår, Orkla Foods Norge AS. Hun er utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Trøndelag og i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus, i tillegg til en Master i human ernæring ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

Styremedlem: Frode Vik

Frode har vært ansatt i Nortura siden 1983. De første årene var han i Gilde Nord-Norges Salgslag. Siden har han hatt ansvar for flere områder innen marked og salg, drift, logistikk og de siste 15 år for medlemsområdet i Nortura. Frode har bakgrunn fra både melkeproduksjon, svinekjøttproduksjon og bærproduksjon.

 

 

Styremedlem: Synnøve Vatnansattrepresentant Animalia og opplysningskontoret for egg og kjøtt

Synnøve jobber med beredskap i Animalia, og er blant annet koordinator for Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. Hun er utdannet veterinær, i tillegg til en doktorgrad fra Norges veterinærhøyskole.