Tall fra 2015

Total uhjulpen kjennskap MatPrat: MatPrat har en uhjulpen kjennskap på 64 % ved utgangen av 2015, mens de nærmeste fem konkurrentene ligger på mellom 6 % - 13 %. Det vil si at det er 64 % som (uten hjelp) nevner MatPrat som en tilbyder av tips og oppskrifter til matlaging, mens det er under 13 % som nevner noen av konkurrentene.

Preferanse: 34 % foretrekker å bruke MatPrat som leverandør av oppskrifter, tips og ideer ved utgangen av 2015. 

Posisjon, «Det du trenger å vite om mat når du trenger det»: 40 % forbinder MatPrat med dette ved utgangen av 2015.

«Total uhjulpen kjennskap» angir hvor mange som nevner MatPrat som tilbyder av tips og oppskrifter for matlaging, uten å få se alternativer – altså uten hjelp.

Merkevarestyrke: Hver måned måler vi vår merkevarestyrke gjennom åtte definerte verdier vi ønsker å forbindes med. Ved utgangen av 2015 er det 44 % som opplever at MatPrat er «Tilstede», mens 43 % opplever MatPrat som «Inspirerende» 

 

Hvor stor tillit har du til MatPrat som en seriøs og god informasjonskilde for matoppskrifter, tips og ideer i forbindelse med matlaging?

SKALA: 1. Svært liten tillit, 2., 3., 4., 5. Svært stor tillit, 99. Vet ikke/Ingen oppfatning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg stoler mer på informasjonen som kommer fra MatPrat enn den som kommer fra matvareprodusenter som f.eks. Gilde, Prior, Nordfjord Kjøtt, Finsbråten og Den Stolte Hane.

 

MatPrat er den aktøren som best dekker mitt behov for oppskrifter, informasjon og hjelp til matlaging.

 

MatPrat sine tjenester og løsninger via nett, brett og mobil er de mest brukervennlige.

 

MatPrat er den aktøren jeg opplever som mest innovativ og nyskapende i forhold til matkonsepter og oppskrifter.

 

MatPrat har en balansert og troverdig framstilling av ernæringsspørsmål, også i forhold til de offentlige ernæringsrådene.

 

SKALA: 1 – Helt uenig 2 – Delvis uenig 3 - Verken eller 4 – Delvis enig 5 – Helt enig 99 -Vet ikke / Ingen oppfatning