Resultatmåling på rein

I LØPET AV 2015 BLE DET UTFØRT EN REKKE AKTIVITETER KNYTTET TIL RÅVAREN REIN SOM RESULTERTE I FØLGENDE

REIN - SAMEFOLKETS DAG 2015

23 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen på Web TV, mot benchmark på 11 %).

Kostnad på 16.200 Nkr per oppmerksomhetspoeng, mot benchmark på 51.099 Nkr.


73 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå.


43 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser filmene.


52 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket av MatPrat på en positiv måte.

PÅSKE - REIN 


16 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen på Web TV) mot benchmark på 11 %.

74 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå.

42 % oppgir at de får lyst å bruke matoppskrifter fra matprat.no når de ser filmene.

Antall sidevisninger med reinsdyroppskrifter på matprat.no ble seksdoblet når reinsdyrkampanjen startet.

50 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket av MatPrat på en positiv måte.

HØST – REIN

20 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen på Web TV) mot benchmark på 11 %.

80 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå.

47 % oppgir at de får lyst å bruke oppskrifter fra matprat.no når de ser reklamen.

63 % svarer at de synes filmen løfter frem norsk rein på en positiv måte.

55 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket av MatPrat på en positiv måte.

JUL – REIN

18 % oppmerksomhet (som svarer de har sett denne reklamen på Web TV) mot benchmark på 11 %

73 % oppgir at de synes budskapet i reklamen er lett å forstå

46 % oppgir at de får lyst å bruke oppskrifter fra matprat.no når de ser reklamen

63 % svarer at de synes filmen løfter frem norsk rein på en positiv måte

54 % svarer at kampanjen påvirker det generelle inntrykket av MatPrat på en positiv måte

Kostnad på 15.624 Nkr per oppmerksomhetspoeng, mot benchmark på 50.600 Nkr