MatPrat – fra bonden, for bonden

MatPrat sitt formål er å fremme omsetning av norskprodusert egg og kjøtt samt bidra til økt verdiskapning for disse råvarene. Virksomheten er finansiert gjennom omsetningsavgift betalt av den norske bonden. 

MatPrat har tradisjonelt sett drevet generisk markedsføring med vekt på matglede, matinspirasjon og formidling av matkompetanse. I 2015 ser vi at dette ikke lenger er nok, og at forbrukere, media, og samfunnet generelt nå stiller utfordrende spørsmål til norsk egg- og kjøttproduksjon. Spørsmål som utfordrer næringen innen tema som bærekraft, dyrevelferd og helseeffekter. 

Årets største sak ble koblingen mellom inntak av bearbeidet kjøtt og økt risiko for tarmkreft. Saken fikk stor medieomtale, og MatPrat inntok rollen som talsorganisasjon på vegne av en samlet bransje. I tillegg ble konkrete saker knyttet til dyrevelferd og landbrukets innvirkning på klima satt på dagsordenen i 2015. Det er avgjørende for bransjens omdømme og fremtiden for egg- og kjøtt som råvarer at disse problemstillingene håndteres på en god måte. Dette innebærer åpenhet, en proaktiv holdning og faglig og faktabasert strategisk kommunikasjon. Et godt samarbeid med vår søsterorganisasjon Animalia er grunnleggende i denne prosessen og vi ser frem til en enda tettere dialog fremover.

Den tradisjonelle generiske markedsføringen bidrar fortsatt til god formålsoppfyllelse. I 2015 gjennomførte vi seks kampanjer som ga gode resultater gjennom blant annet økt trafikk til matprat.no. Gjennom ny strategi og organisasjon samt et sterkt fokus på kompetanseheving og organisasjonskultur ble 2015 et spennende og givende år for MatPrat. Dedikerte ansatte med stå på-vilje og engasjement for å nå formålet fortjener en stor takk for innsatsen.

Men viktigst av alt er den norske bonden som muliggjør og rettferdiggjør vårt arbeid gjennom de gode råvarene og produktene det norske landbruket leverer.