Leverandør av kunnskap i skolen

Vi er stolte leverandører av matkunnskap til skolene, både på barneskolen og hos høyskolene. 

Som nevnt i vårt MatStart-prosjekt er det hensiktsmessig at barn etablerer gode vaner allerede tidlig i livet, og skolen er en sentral arena for dette. Vi var i 2015 en sterk bidragsyter inn i faget mat- og helse i skolen. Dette for å sikre kunnskap og gode holdninger til norsk egg og norsk kjøtt som en viktig del av gode måltidsvaner i fremtiden.

I 2013 utviklet vi et eget læreverk for skolen «Kokeboka mi», tilpasset læreplan og kompetansemål, og som bygges på kostholdsrådene. «Kokeboka mi», er et tilbud til 5-7. trinn og 8-10. trinn i grunnskolen. Læreverket til mellomtrinnet består av en elevbok, som inneholder både oppskrifter og teori. Læreverket til ungdomstrinnet består av en kokebok og en tilhørende teoribok. Det er også utviklet lærerveiledninger til begge trinnene.

I løpet av 2015 sendte vi ut totalt 106 394 bøker. Dette er fordelt mellom elevbøkene og lærerveiledningene til både mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Læreverket koster 10,- i frakt per bok, utover dette er bøkene gratis. Vi tok også en gjennomgang av læreverket og oppdaterte det ernæringsfaglige innholdet og oppskriftene i bøkene.

I tillegg til læreverket, tilbyr vi «Kokeboka mi» i digital utgave, og annet supplerende stoff som videoer og relaterte artikler til elever og lærere på opplysningskontorenes felles nettportal, mat.no. Her er også fellestilbudene, «smakens uke» og «måltidet». Antall besøkende på mat.no har økt med 60,16 % i perioden sammenliknet med samme periode i 2014. Gjennom vår skolesatsing når vi ut med matkunnskap – både til den nye generasjonen lærere og til den nye generasjonen forbrukere.

Høyskoleundervisning

Hvert år tilbyr Opplysningskontoret for egg og kjøtt undervisning og praktisk gjennomgang av råvarene våre for høyskoler og universiteter i hele landet. Undervisningstiden deles 50/50 mellom teori og praksis. Hovedsakelig besøker vi høyskoler og universiteter som utdanner lærere i mat- og helsefaget. Vi har også besøkt enkelte høyskoler med ernæringslinjer hvor det er ren teoriundervisning. Vi presenterer arbeidet vårt i tillegg til at vi har en presentasjon av læreverket og de digitale ressursene på mat.no. Vi fortsetter med et blikk på norsk landbruk og presenterer de enkelte dyreslagene og råvarene under disse. Vi ser på kostråd knyttet til kjøtt, ernæring og kosthold opp mot råvarene våre. Vi går også igjennom forbruk og forbrukstall, kvalitet og kvalitetsvurdering samt mattrygghet og holdbarhet. Vi går raskt igjennom relevante merkeordninger og avslutter den teoretiske leksjonen ved å gå gjennom aktuelle tilberedningsmetoder og teknikker.  

Den praktiske delen har hovedfokus på ulike tilberedningsmetoder av kjøtt og egg. Vi dekker alle våre råvarer svin, kylling, kalkun, lam, storfe og egg, (bortsett fra reinsdyr).

I 2015 besøkte vi 8 universiteter og høyskoler, basert på disse besøkene når vi rundt 500 elever i året. Tilbakemeldingene fra skolene er veldig bra og rundt 90% gir uttrykk for at de har hatt stort utbytte av besøket.