Hvem vi er og hva vi gjør

Opplysningskontoret for egg og kjøtt er norges fremste kompetansesenter for mat, med formål om å øke verdiskapning og omsetning av norsk egg og kjøtt for den norske bonden.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt har som formål å øke verdiskapning og omsetning av norsk egg og kjøtt for den norske bonden. Dette gjør vi blant annet gjennom å bygge kunnskap om råvarene og formidle råd og inspirasjon til forbrukere. Opplysningsvirksomhet skal være forebyggende, holdningsskapende og langsiktige tiltak. Vi jobber både kortsiktig og langsiktig for å bygge samt vedlikeholde positive holdninger og preferanser til norsk egg og norsk kjøtt.

Vår overordnede virksomhetsstrategi bidrar til å sikre at vi som organisasjon leverer mest mulig kostnadseffektivt og riktig iht. vårt formål. 1.januar 2015 markerte starten på en ny strategiperiode (2015 – 17). Som en del av denne strategien fortsatte vi vårt arbeid med å styrke MatPrat sin posisjon som ledende aktør ovenfor forbrukere, og på å opprette dialog med relevante interessenter fra alle deler av samfunnet.

Det du trenger å vite om mat når du trenger det

MatPrat er kommunikasjonsplattformen til Opplysningskontoret for egg og kjøtt og gjennom MatPrat jobber vi aktivt for å inneha rollen som Norges fremste kompetansesenter for mat. Vi ønsker å «gi folk det de trenger å vite om mat når de trenger det», og siden 2005 har vi jobbet systematisk med å kartlegge forbrukernes behov knyttet til ulike måltider og spisesituasjoner. Dette har gitt en unik forbrukerinnsikt som ligger til grunn for all produksjon og kommunikasjon, og er en viktig årsak til at vi er en ledende aktør.

«Det du trenger å vite om mat» leverer vi gjennom et bredt spekter av matfaglig kompetanse. I 2015 var det som et ledd i den nye strategien fokus på kompetanseheving. Vi jobber med et fagfelt som er i kontinuerlig fremdrift og det er avgjørende at vi holder oss oppdatert på ny utvikling, trender og konsepter. Det siste tiåret har sunt, raskt og enkelt vært dominerende trender, og disse vil også være toneangivende i tiden fremover. Samtidig har dyrevelferd, miljø og klima fått en stadig større betydning for mange forbrukere og er nå tettere knyttet opp mot valg av mat og våre råvarer enn tidligere. 

«Når du trenger det» muliggjøres gjennom alle våre aktiviteter og kanaler. Medieverden har forandret seg de siste årene, og endringene skjer raskere og raskere. Det er vanskelig å forutsi mediebruken, men det vi vet er at betydningen av digitale medier vil bli ytterligere forsterket og at mediekonsumet vil bli enda mer brukerstyrt. Den teknologiske utviklingen er en sterk pådriver for endringer i mediebruken, og også i 2015 har bruken av mobil hatt en kraftig vekst. Tradisjonelt sett har vanlig PC vært den mest brukte kanalen til å besøke matprat.no, men mobilplattformen har nå overtatt denne posisjonen. Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og blogg, var også i 2015 toneangivende medier som krever at man må være aktivt tilstede med en klar og tydelig stemme. Dette fordrer at vi evner å ligge i forkant og stadig utvikle oss for å beholde posisjonen som Norges ledende aktør innen matformidling. Endrede forbrukervarer og nye trender, er elementer som påvirker markedssituasjonen. Samtidig skaper denne utviklingen nye muligheter for å nå frem med våre budskap og øke vår påvirkningskraft. I forbindelse med dette og også som et verktøy for å raskere kunne omstille seg, inngikk vi i andre halvdel av 2015 et samarbeid med den anerkjente britiske mat futurologisten, Dr Morgaine Gaye.

Interessenter 

Vi jobber tett med et bredt spekter av interessenter, og er en pådriver overfor myndigheter, bransje, handel og den norske bonden når det gjelder forbrukerorientert utvikling. Helsemyndighetene er et viktig kontaktpunkt og alt innhold som publiseres på matprat.no er i tråd med de norske kostrådene. Vi jobber også mot skolemyndigheter når det gjelder læreverket vårt «Kokeboka mi». Dette er et tilbud for mat- og helseelever i grunnskolen.

For at vi skulle kunne forstå prosessene knyttet til våre råvarer, ble det i andre halvdel av 2015 gjennomført besøk hos flere norske produsenter. Vi jobbet også tett med vår søsterorganisasjon Animalia for å sikre at vi sammen oppfyller de behovene som våre interessenter har. I tillegg til dette deltok vi på en rekke bransjerelaterte arrangementer med det formål å bygge en tettere dialog, samt dele kunnskap og informasjon. 

Generisk markedsfører

MatPrat driver generisk markesføring, det vil si at det ikke er knyttet til en merkevare men til en varegruppe. Vi er en merkenøytral aktør som jobber for hele den norske egg- og kjøttbransjen, og vi skiller ikke mellom samvirke og privat. Vi er finansiert av alle egg- og kjøttproduserende bønder gjennom en omsetningsavgift. 


Organisasjonen

I 2015 hadde organisasjonen 22 ansatte, der flertallet besitter både formell kompetanse og lang erfaring innen mat- og kokkefaget. I tillegg  har organisasjonen spesialkompetanse innen kjøttfag, ernæring, pedagogikk, kommunikasjon, markedsføring, strategi, økonomi og ledelse.

 

Visjon og verdier

Vår visjon: «Vi skal gi folk energi til å leve livet»

Det betyr at vi skal gi folk energi til å utføre fysiske og mentale oppgaver, inspirasjon og hjelp til å lage gode måltider og overskudd til å gjøre andre ting. Det er derfor vi er til, og det er derfor vi går på jobb med stolthet og entusiasme hver dag.

Verdiene våre er kompasset som hjelper oss med gjøre de riktige tingene, og som bidrar til å skape en felles bedriftskultur og et godt omdømme. Vi jobber etter følgende prinsipper:

MOT                             Mot i valg og vurderinger

DRIV                            Driv gjennom igangsetting, gjennomføring og deltakelse

LAGSPILL                  Lagspill i det å spille hverandre gode 

ANSVARLIGHET     Ansvarlighet i alt vi gjør