HØST - Naturen spanderer

Norsk lam i verdensklasse har etter mange års langsiktig arbeid fra MatPrat blitt et velkjent begrep. I høstkampanjen for 2015 ønsket vi å sette fokus på kvaliteten til norsk lam.

Vi ville også fortelle om alle de gode norske råvarene naturen spanderer. 

Mål for kampanjen

I årets høstkampanje stod det norske lammekjøttets smak og kvalitet i fokus. Stadig flere viser interesse for råvaren og ønsker å vite hvor på dyret den kommer fra. Derfor så vi behovet for å få utviklet en digital oppdelingsguide. Vi laget en interaktiv guide som gjorde det enkelt å klikke seg rundt til de ulike stykningsdelene, og videre fram til oppskrifter og tips om hvordan kjøttet bør tilberedes. På den måten kombinerte vi målet om å øke kunnskapen blant befolkningen samtidig som vi befestet vår posisjon som et kompetansesenter med høy råvarekunnskap.

Kampanjen                             

Basert på folks kjennskap til kvaliteten på norsk lam, valgte vi å fokusere på hva som gir det denne posisjonen. Historiefortelling en god måte å treffe forbruker på, og det norske lammet har mange av disse gode historiene. Lammet som slippes ut om våren og spiser det naturen gir, enten det beiter i innlandet, ved sjøen eller på fjellet. Alt dette som bidrar til å plassere det norske lammekjøttet i særklasse.

Med «Naturen spanderer» som bærende idé, la vi opp til at det man trengte av inspirasjon til høstens middager, være seg tradisjonsmat, fredagsbiffen eller hjemmelaget pasta og desserter, lå lett tilgjengelig på matprat.no.

Uttak

For å vise eksempler på det norske lammets unike oppvekstkår, sendte vi ut et kamerateam. Gjennom dem fikk vi følge den norske lammebondens kamp mot ville dyr, vær og terreng. Filmen viste strevet i et land hvor kun en hundredel av jorden er dyrkbar, og mangfoldet av urter, gress, planter og lyng som legger grunnlaget for beitet og bidrar til lammeprodusentens stolthet til sitt produkt.  

Budskapet lød: Gjør våren til sommer, og sommer til glede. La smaken av Norge være svaret på strevet. Da er den vanskeligste delen av oppskriften gjort.


I tillegg produserte vi to korte filmer: «Klassisk lammestek» og «Lam mørbrad» som bidro til å skape lyst på norsk lam ved å gå inn på matprat.no.

Som en viktig del av høstkampanjen lanserte vi en interaktiv oppdelingsguide på matprat.no. Denne gjør det mulig å klikke seg fra bilder av dyret, ned til de ulike stykningsdelene og videre til tilberedningen. Oppdelingsguiden er nedlastbar og kan printes ut i A4 størrelse og som plakat. Det ble også laget en trykket plansje som var rettet mot opplæringsinstitusjoner innen mat- og kjøttbransjen.

 

Høstkampanjen fokuserte på egg, koke- og grytekjøtt, biff og rein (flatbiff). Kampanjen ble delt i sosiale medier, på web-TV og i digitale bannerannonser.

 

 

 

Det ble produsert podcasts om utbening av lammelår og surring av fylt stek.

 

 

 

 

 

 

 

Verdens eggdag ble markert som en del av kampanjen den 9. oktober. Her ble eggets sunne og helsemessige egenskaper løftet frem i bannerannonser og i MatPrats egne kanaler. En effektiv og effektfull kampanje. For å treffe den mannlige delen av de matinteresserte laget vi en egen kampanjeside for hjemmelaget pasta, som vi promoterte i sosiale medier med segmentering direkte inn mot målgruppen.

 

 

Høst uke 38-46

  • Bærende ide: Naturen spanderer
  • Kategorier: Gjest, kos, tradisjon

Høst 

Kampanjen genererte en samlet oppmerksomhet (som svarer at de har sett denne reklamen) på 48 %.

32 % svarer at de liker disse filmene bedre enn andre reklamefilmer på TV og Web-TV.

72 % synes profilfilmen viser at norsk lam er i verdensklasse, og halvparten blir inspirert til å spise mer norsk lam.

75 % oppgir at de synes budskapet i Web-TV-reklamen er lett å forstå.

81 % mener kampanjen viser at MatPrat har fokus på gode norske råvarer.