Effektmåling

Effekter av generisk markedsføring

SNF (Stiftelsen Næringsforskning) har på oppdrag fra OEK sett på effekter av generisk markedsføring av MatPrat gjennom prosjektet «Utvikling av resultatmålingssystem for Opplysningskontoret for egg og kjøtt». Dette er et omfattende prosjekt, som består både av en litteraturstudie av internasjonal forskning om generisk markedsføring og effektmåling av konkret generisk kommunikasjon fra MatPrat. Følgende sitater er fra rapporten fra SNF: 

  • «Vi finner at MatPrat sin generiske markedskommunikasjon øker betalingsvilligheten for produktet i reklamer og det konkurrerende produkt, både alene og i kombinasjon med privat reklame. Disse effektene gjelder både på merke- og generisk produktnivå, samt at vi finner disse effektene på individ- og forbrukernivå.»
  • «Gitt resultatene fra undersøkelsene og litteraturgjennomgangen virker det sannsynlig at MatPrat sine markedsføringsaktiviteter skaper til dels stor merverdi for eierne. Både kjøpsintensjonen og betalingsvilligheten øker som følge av markedsaktivitetene til MatPrat som vi har sett på.»
  • «Videre har vi indikasjon på at MatPrat sin generiske markedskommunikasjon ikke bare gjør den private reklamen mer effektiv (målt på kjøpsintensjonene). Den løfter forbrukeroppfatningene av driverne for betalingsvilligheten og kjøpsintensjonene.» 
SNF-prosjekt nr: 0153/0154 «Utvikling av resultatmålingssytem for Opplysningskontoret for egg og kjøtt»