IARC

I dag er det forventet at konklusjonen av en ekspertvurdering om kjøtt og kreft vil bli offentliggjort. Hvem står bak denne vurderingen, hvordan er den gjennomført og ikke minst – hva betyr dette for deg? 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har offentliggjort et sammendrag av sin vitenskapelige evaluering av eksisterende forskning relatert til rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og kreft. Hvem står bak denne vurderingen, hvordan er den gjennomført og ikke minst – hva betyr dette for deg? 

Hvem er IARC og hva gjør de?

IARC er forkortelsen for International Agency for Research on Cancer, som er den spesialiserte kreftforskningsinstitusjonen til Verdens helseorganisasjon. IARCs mål er å fremme internasjonalt samarbeid på kreftforskningsområdet. En av arbeidsområdene som IARC har er å vurdere om ulike stoffer har kreftfremkallende virkning. Disse stoffene kan for eksempel være kjemikalier, bestanddeler i matvarer eller utvalgte matvarer. Denne gangen har IARC valgt å se på en hel matvaregruppe: rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.   

Når IARC har bestemt at et stoff skal vurderes, så blir forskere fra ulike fagmiljøer fra hele verden utnevnt til å sitte i ekspertgruppa. Disse leser igjennom forskningen som allerede finnes på området, før de møtes. Under møtet blir forskningen diskutert, og de kommer fram til en konklusjon om hvordan stoffet skal klassifiseres ut i fra hvor tydelig forskningen er.   

Hva betyr denne vurderingen?

Ekspertgruppen utnevnt av IARC gjør en såkalt fareanalyse. Den identifiserer med andre ord om noe kan være farlig. For eksempel kan det være farlig å gå over veien eller å kjøre bil, men en fareanalyse forteller oss ikke noe om er hvor stor sannsynligheten er for at vi blir påkjørt eller skadet. 

En fareanalyse blir ofte gjort som første skritt i en risikovurdering. I en risikovurdering gjøres det en mer helhetlig vurdering, hvor blant annet sannsynlighet også inngår. I en risikovurdering av en matvare vil det også bli undersøkt hvor mye som må til for at det kan påvirke oss negativt, slik at det kan gis råd om hvor mye man bør spise av matvaren.

Hvilke råd gjelder?

De norske kostrådene er gitt av Helsedirektoratet. De baserer seg på oppsummeringer av forskning som er gjort på helseeffekter av forskjellige. Kostrådet knyttet til kjøtt er at man bør velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter, og at man bør begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Hver uke kan man spise inntil 500 gram ferdig tilberedt rødt og bearbeidet rødt kjøtt, som er angitt å tilsvare 700-750 gram råvare. Dette tilsvarer 2-3 middager og litt kjøttpålegg. 

Bildet er hentet fra www.iarc.fr/

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.