Hvor mye kjøtt spiser vi faktisk?

Kjøttforbruket i Norge gjengis i forskjellige typer tallsett, som alle gir forskjellige opplysninger om ulike typer forbruk. Det finns ulike tall på hvor mye kjøtt norske forbrukere har til rådighet, hvor mye vi kjøper inn til husholdningene og hvor mye vi faktisk spiser. 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) offentliggjorde en vitenskapelig evaluering den 26. oktober 2015. I den forbindelse har det blitt referert til en rekke tall for forbruk av kjøtt som ikke er korrekte.

Det har blant annet blitt opplyst at det reelle kjøttforbruket i Norge ligger på 76 kg per person per år. Dette tallet er et engrostall som ikke sier noe om faktisk inntak. Det reelle inntaket ligger vesentlig lavere. Basert på helsemyndighetens kostholdsundersøkelse er gjennomsnittsinntaket av kjøtt totalt ca. 54 kg per person per år.

Engrostall er ikke spist mengde

Engrostallene er enkelt forklart samlet slaktevekt for hele skrotter. Dette tallet er dermed inkludert bein. Engrostall egner seg til å vise tall for samlet kjøttproduksjon i Norge, men ikke for å vise hvor mye som faktisk spises av den enkelte forbruker. Når forbruket av kjøtt sammenlignes mellom land er det som oftest engrostallene som brukes. Engrostallene egner seg også til å se på utviklingen i kjøttproduksjon over tid.

Kostholdsundesøkelser gir mer presis informasjon

Siden engrostall ikke kan brukes til å si noe om hva en forbruker faktisk spiser, gjøres det kostholdsundersøkelser. Disse gir det mest nøyaktige bildet av hva og hvor mye befolkningen spiser. Den nyeste landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant voksne menn og kvinner i Norge heter Norkost 3. Helsedirektoratet står bak denne, og den ble gjennomført i 2010/2011.

Kostråd om kjøtt

Helsemyndighetenes anbefaling er å spise inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt per uke. Det vil si 500 g etter at kjøttet er ferdig tilberedt. Helsedirektoratet oppgir at 500 g spiseferdig kjøtt tilsvarer ca. 700-750 g rå vare, slik vi finner kjøttet i butikken. Dette utgjør 107 g per dag (750 gram rå vare delt på 7 ukedager). Norkost 3 viste at norske menn i snitt spiser 146 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt per dag og at norske kvinner i snitt spiste 89 g per dag. Per uke summerer dette seg opp til 1022 g for menn (146x7) og 623 g for kvinner (89x7) rå vare. I enkelte medier har disse tallene feilaktig blitt holdt opp mot kostrådet på 500 g per uke. Det korrekte er derimot å sammenligne det med rå vare som altså tilsvarer 700-750 g. Da viser utregningen at norske menn har et inntak som ligger ca. 35 prosent over anbefalingen, mens kvinner ligger godt under anbefalingen (se tabell 1). Samlet gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt, både rent og bearbeidet, for menn og kvinner ligger 10 gram over anbefalt inntak.

Tabell 1: Gjennomsnittlig inntak av kjøtt blant menn og kvinner i Norkost 3 i forhold til Helsedirektoratets kostråd, og andelen av menn og kvinner som spiser i henhold til kostrådet.

Kostråd for rødt kjøtt < 107 gram/dag

Gjennomsnittlig inntak (gram/dag)

Andel som spiser i henhold til kostrådet (%)

Menn

146

45

Kvinner

89

67

Viktig å skille mellom totalt inntak og inntak av rødt kjøtt

I tillegg til å skille mellom engrostall og faktisk inntak og mellom rå og spiseferdig mengde, er det også viktig å skille mellom totalt inntak av kjøtt og inntak av det røde kjøttet. Engrostallene oppgis som regel for alle kjøttslag samlet. Dette inkluderer også hvitt kjøtt som kylling og kalkun. Mengdeanbefalingen for kjøtt i kostrådene gjelder kun for rødt og bearbeidet rødt kjøtt. Derfor er det viktig å skille på disse tallene. Det er i hovedsak forbruket av hvitt kjøtt som har økt de siste 15 årene. Forbruket av storfekjøtt og kjøtt av sau/lam har holdt seg stabilt i samme periode. Forbruket av svinekjøtt økte frem til 2011, og har siden flatet ut.

Sammenlignet med mange andre land i den vestlige verden har Norge et moderat kjøttforbruk. I følge FAOSTAT sine tall på engrosnivå fra 2011 ligger forbruket (inklusive bein og innmat) av rødt kjøtt, dvs kjøtt av svin, storfe, lam og geit, på 47,7 kg per person per år i Norge. Til sammenligning ligger Tyskland på 67,8 kg per person per år, Frankrike på 62,2 kg og Storbritannia på 50,2 kg per person per år.

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.